HODOS BUSINESS RECOVERY S.P.R.L.
Utilizator
Anunturi Gratuite Online
1.00 RON

HODOS BUSINESS RECOVERY S.P.R.L.

Data publicari: 3 Aug 2017

HODOS BUSINESS RECOVERY S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al AICOM S.R.L. (în faliment), anun?? vânzarea prin licita?ie public? cu strigare a urm?toarelor bunuri mobile:
Dacia 1305 1.540 lei; Mobilier diverse modele - 5.038 lei ?i proprietatea imobiliar? situat? în Aiud, strada Osta?ilor, fn., jud. Alba, eviden?iat? în cartea funciar? nr. 71831 a localit??ii Aiud, cad : 978, top 2013/12, 2014/12. 2015/12, 2016/12, 2017/12, 2018/12, A1 teren intravilan în suprafa?? de 1.116 mp edificat cu A1.1 C1 Magazie si cartea funciar? nr. 71832 a localit??ii Aiud, cad : 977, top 2020/2, A1 teren intravilan in suprafa?? de 2.951 mp edificat cu A1.1 - C1 hala, A1.2 C2 hala, A1.3 C3 hala, A1.4 C4 Bazin dejec?ie, A1.5 C5 cabina WC la pre?ul de 425.340 lei.
Înscrierile se fac cu maxim dou? zile înainte de data anun?at? pentru licita?ie. ?edin?ele vor avea loc în fiecare vineri, începând cu 11.08.2017, în Târgu - Mure?, str. Târgului nr. 15.
Pentru informa?ii suplimentare: tel. 0365.424.777; e-mail: hbr@hodos.eu.

    Contactează editorul

    ©2014 - 2017 All rights reserved AnuntulZ.ro™

    Anunturi Gratuite Online